Управление

 • Учредители и членове на Общото събрание на Център за семиотични и културни изследвания:

  Андрей Янев Янев
  Ася Атанасова Асенова
  Венелин Николов Димитров
  Гергана Кирилова Дачева
  Иван Илиев Златинов
  Мира Енчева Каланова
  Христо Спасов Митов
  Мони Ешуа Алмалех
  Радослава Денчева Иванова
  Радостин Григориев Вазов
  Ралица Веселинова Заякова-Крушкова
  Светлин Георгиев Маринов
  Мирослав Иванов Дачев

 • Управителен съвет на Център за семиотични и културни изследвания:

  Андрей Янев Янев
  Гергана Кирилова Дачева
  Иван Илиев Златинов
  Христо Спасов Митов
  Мирослав Иванов Дачев

 • Председател на Център за семиотични и културни изследвания:

проф. дфн Мирослав Иванов Дачев

 • Седалище и адрес на управление

София 1616

кв. Бояна, ул. Кумата №2

 •  Банкова сметка

BIC: RZBBBGSF

IBAN No.: BG83RZBB91551002591645

 

 •  Страница на Центъра

За цялостната политика на организация, редакция и актуализация на материалите в сайта на Центъра отговаря Мирослав Дачев. Отговорниците за отделните раздели са посочени в началната страница на всеки раздел.