Ариан Мнушкин и „Театър дю Солей“

Крис Шарков (2022)

  Изтегли!


0.31 MB 


При изследване на явлението „Театър дю Солей“ няма как да не се има предвид мястото, което от 1970 г. до сега театърът обитава. Сцената и пространството не са само функционален дом, техните принципи и закони са пряко свързани с репетиционния и творческия процес, което е една от спецификите на „Театър дю Солей“. Заедно със своя безспорен исторически принос, „Театър дю Солей“ поставя и множество въпроси като възможно ли е „колективното творчество“ в театъра? Не е ли то вид утопия и свободите не са ли всъщност организирани от една водеща личност – в случая тази на Ариан Мнушкин? В случая отговорите на тези въпроси са също толкова сложни и дори невъзможни, колкото дали са възможни свободата, братството и равенството в едно общество. Важното е, че работата на Ариан Мнушкин и „Театър дю Солей“ е най-ярката театрална реплика на това.