Темата за религиозния фанатизъм в американското кино

Огнян Стателов (2016)

  Изтегли!


4.81 MB 


Настоящето изследване е насочено към изясняване на същността на религиозния фанатизъм и мястото, което заема този феномен в американското кино. През последните десетилетия (особено след 80-те години на 20. век) интересът на американската филмова индустрия към проблематиката на религиозния фанатизъм се увеличава, което е естествена реакция, наложена от определени тенденции – глобализацията, която се оказа, че върви заедно с нарастването на радикализма и нетърпимостта към Другия, сблъсъкa между различни култури и религии, религиозната и етническа нетолерантност.