Слово и образ: ГРАДИНАТА С РАЗКЛОНЯВАЩИ СЕ ПЪТЕКИ

  Изтегли!


1.04 MB 


Книгата и лабиринтът са едно и също нещо...безкрайни поредици от времена, в нарастваща и главозамайваща мрежа от раздалечаващи се, сливащи се и протичащи успоредно времена. Тази мрежа от времена, които се приближават, разклоняват се, пресичат се или които в продължение на векове се пренебрегват, тази мрежа обхваща всички възможности: Градината с разклоняващите се пътеки е непълно, но не невярно изображение на вселената.