Литературната семиотика

Мишел Ариве

  Изтегли!


0.66 MB 


Съвсем незатворен в собствената си структура или в собствената си продуцираща дейност, текстът се отваря към други текстове: „Всеки текст е едно попиване и преобразуване на други текстове“. Тези интертекстуални отношения могат да приемат различни форми. Би могло да се направи класификация според типологията на текстовете, които влизат в интертекстуално взаимодействие... Макар и най-общо казано, показателен и интересен е фактът, че семиотиката има прекалено много имена – семиотика, семиология, семанализа – това е признак на колебание и променливост на нейния епистемологически статут.