Семиотика и литература

Цветан Тодоров, 1974 (1979)

  Изтегли!


0.17 MB 


Семиотика и литература. Подобно заглавие може да остави впечатление, че двете понятия - семиотика и литература - са напълно правомерни. Първата ни задача е да разсеем тази илюзия...