Beyond the Shadows of the Signs

Miroslav Dachev, 2001

  Изтегли!


65.62 MB 


Резюме на книгата "Подир сенките на знаците" на англ. език, представено по текста на българското издание. Книгата "Подир сенките на знаците" представлява сборник с есета по семиотика. Част от тях дебатират понятието модернизъм, други езика на символизма, а трети интерпретират текстове на модерни и съвременни автори. Водеща за цялата книга е идеята за семиотичното като начин на мислене, който слага отпечатък върху всяка произвеждана интерпретация и свръхинтерпретация и позволява – чрез идеята за знаковостта – да мислим художествените текстове като взаимопроникващи се светове.