e-library

експерти

Висшето образование: предизвикателства и перспективи

Мирослав Дачев (2006)

Висшето образование: предизвикателства и перспективи

Текстът е представен като доклад на международната конференция "Висше образование и научни изследвания в общества на знанието" (2006), организирана от фондация "Фридрих Науман", НБУ и Фондация за хуманитарни и социални изследвания.
Системата за трансфер на образователни кредити и висшето образование в България

Мирослав Дачев (2002)

Системата за трансфер на образователни кредити и висшето образование в България

Текстът разглежда за първи път в България въвеждането на системата за образователни кредити във висшите училища във връзка с моделите на финансиране на висшето образование (по проект на Институт за изследване на интеграцията, издание на Отворено общество).


Glasgow Convention

Мирослав Дачев (2005)

Glasgow Convention

Текстът разглежда дискутираните проблеми на срещата на европейските университети в Глазгоу и определя следствията за системата на висшето образование в България (доклад, четен на Национален семинар на съветниците по Болонския процес в България през 2005).