e-library

Статии

Languages of European Modernity (In: Slovak Review)

Miroslav Dachev (1998)

Languages of European Modernity (In: Slovak Review)

Dachev’s assumption based upon the semiotic potential of language is closest to post-modern pluralism in the reception of modernity. Dachev’s programming text offers a structural and semiotic model of intercultural dialogues on the basis of a “modernist quest-within-language”.


Languages of European Modernity (In: Bulgarian and Slovak Interpretations)

Miroslav Dachev (2000)

Languages of European Modernity (In: Bulgarian and Slovak Interpretations)

Dachev’s assumption based upon the semiotic potential of language is closest to post-modern pluralism in the reception of modernity. Dachev’s programming text offers a structural and semiotic model of intercultural dialogues on the basis of a “modernist quest-within-language”. He gives it historical and methodological specificity in ‘Boundaries on Language in Modernist Consciousness” through the linguistic experimenting of symbolism and other “-isms” after it.


Анаграмата в женските портрети на Е. Попдимитров

Мирослав Дачев (2003)

Анаграмата в женските портрети на Е. Попдимитров

Текст за това докъде стигат смисловите внушения, когато читателят открие анаграмата в стихотворението „Мария Магдалена” и как образът-име Иисус Христос заживява по нов начин. Четен като доклад на юбилейната конференция за Попдимитров в София през 2005 г., посветена на 120 години от рождението на Попдимитров.


Литературната Семиотика: флирт или закономерност

Мирослав Дачев (2004)

Литературната Семиотика: флирт или закономерност

Предлаганият тук материал представя текста на едноименната лекция, четена на общоуниверситетски семинар в НБУ през 2004 г.


Word and Image: Semiotic Reading

Miroslav Dachev (2006)

Word and Image: Semiotic Reading

М.Dachev explores the dialogue between two artistic worlds in his article ‘Word and Image: Semiotic Reading. On a Dialogue from Bulgarian Modernity’ (In: Images of the Other in Literary Communication). Dachev reads in parallel the poems in the book by the Bulgarian symbolist Teodor Trayanov ‘Bulgarian Ballads’ and the illustrations accompanying them, drawn by the eminent artist Sirak Skitnik. Dachev’s reading tries in its turn to deepen into the artist’s reading of the texts. The drawings interpret the ballads and create new meanings by the rhetoric of the iconic gestures.


Прагматични аспекти на устната реч

Йовка Тишева, 2013

Прагматични аспекти на устната реч

Обект на наблюдение и анализ в тази работа са особеностите на устната реч, които отразяват различни аспекти на комуникативно-прагматичните отношения: отношенията между участниците в комуникацията, комуникативните цели на говорещите, връзката на конкретното изказване с дискурса, избора на контекст за интерпретация на съдържанието на изказването и т.н.


Анаграмата в поезията на Е. Попдимитров

Мирослав Дачев (2007)

Анаграмата в поезията на Е. Попдимитров

Попдимитров непрекъснато артикулира в собствените си стихове не само името на обикнати женски образи, но и своето име чрез имената на женските образи. Текстът е четен на юбилейна конференция в Босилеград, Сърбия, през 2003 г., посветена на 60 години от смъртта на Попдимитров.


Цветан Тодоров: от литературната към хуманната семиотика

Мирослав Дачев (2009)

Цветан Тодоров: от литературната към хуманната семиотика

В статията се разглежда въпроса какво се променя във възгледите на Цветан Тодоров през годините, че говорим за изместване на интереса на заниманията му (от семиотиката, лингвистиката и литературознанието към философията, културологията, морала, политиката); има ли наистина изместване и коя е истинската му посока. В статията се отстоява тезата, че Тодоров изоставя заниманията със семиотиката като с научна дисциплина, но не и перспективите, които семиотичното предлага на търсещия дух.


Семиотика на парите - 1

Мирослав Дачев (2010)

Семиотика на парите - 1

Пари и думи. Да четем истории. Пари, алегория, смисъл. По следите на една история от Новия Завет или библейски кодове на парите.


Семиотика на парите - 2

Мирослав Дачев (2010)

Семиотика на парите - 2

Пари и образи. Да четем картини. Лихварят и неговата жена или функции на парите в живописта на нидерландските майстори от 16 век.


Семиотика на парите - 3

Мирослав Дачев (2010)

Семиотика на парите - 3

Пари и образи. Да четем банкноти. Три грации в света на парите или как античният свят и светът на музея оживяват в прочита на една банкнота.


Три грации в света на парите

Пари и култура (2008)

Три грации в света на парите

Те са прегърнати, плахо усмихнати, сякаш да не събудят с прекомерната си радост недоверие към митологичното време и нрави. Ръцете на всяка от тях търсят с пръсти тялото на другите две, докосването изглежда безгрижно и невинно, не провокира безпокойство.


Пари, алегория, смисъл

Пари и култура (2011)

Пари, алегория, смисъл

Парите говорят: с гласа на Спасителя - уверен, изпълнен с мъдрост, като в историята с динария или с талантите. Понякога пак с гласа на Спасителя, но тих и спокоен, като в историята с двете лепти на вдовицата и историята с жената с алабастрения съд и скъпото миро.