ПЕТЪР БЕРОН

РИБЕН БУКВАР

  Изтегли!


190.61 MB 


Петър Х. Берович (Петър Берон). Буквар с различни поучения (Рибен буквар). 1824 г.