Български граматики през Възраждането: Христаки Павлович

Граматика славеноболгарска

  Изтегли!


27.77 MB 


Христаки Павлович. Граматика славеноболгарска. 1836 (1845)