Гео Милев и модерната поезия

Мирослав Дачев (2004)

  Изтегли!


4.22 MB 


Гео Милев извършва нещо много смело и много полезно за нашата култура – едновременно с отварянето на очите за модерността, показва и усилията за нейното надмогване тогава, когато трябва да бъде надмогвана, тогава, когато реалността трябва да бъде видяна. Фигуративно казано – да знаеш кога да свалиш очилата и да погледнеш, защото светът понякога трябва да бъде гледан. Светът не винаги е видение, светът понякога е много болезнена гледка.