Лилиев: опит върху поетиката на замлъкването

Мирослав Дачев (1997)

  Изтегли!


4.61 MB 


Лилиевите поетични светове не познават Яворовия драматизъм. А всъщност истината е може би по-скоро тази, че Лилиевият лирически глас приглушава, стаява всички негови опити да излезе на повърхността. Тези опити съвсем не са толкова малко, нито пък толкова незабележими: драматичното в неговата поезия е в усилието-което-приглушава, в усилието-което-не-допуска интенционалните изблици на разочарованието, болката и невярата да зазвучат силно и властно.