Изповеди (Книга Първа)

Свети Аврелий Августин

  Изтегли!


0.57 MB 


Дай ми, Господи, да узная и да разбера дали първо трябва да Те призовавам, или първо трябва да Те прославям — и дали трябва първом да Те познавам, или трябва първом да Те призовавам. Но нима някой Те призовава, незнаейки за Теб? Та нали в незнанието си може да призове едно вместо друго? Или може би Те призовават, за да Те познаят? Има ли, Господи, душа тъй велика, свързана с Тебе с любов преголяма, има ли, питам, такава душа?