Шест начина да мислим Средновековието

  Изтегли!


0.41 MB 


Ако перифразираме Умберто Еко, различните начини, чрез които копнеем/сънуваме (dreaming) Средновековието, се дължат както на нашето разбиране за него, така и на нашият избор на Средновековие. Шестима автори предлагат своя гледна точка към Средновековието. В някои аспекти гледните точки се пресичат, в други се разминават осезателно. Бихме могли да типологизираме. При всички случаи, погледнато през техните възгледи, Средновековието изглежда различно, а мечтите и сънищата са във всички посоки.