История на изкуството: Ренесанс

Х. У. Джансън, Антъни Джансън

  Изтегли!


1.83 MB 


Ренесансът е първият исторически период, осъзнал своето собствено съществуване и създал определение за себе си. Целта на Ренесанса не била да копира творбите от античността, а да се изравни с тях и, ако е възможно, да ги надмине. Съществен парадокс е фактът, че желанието за връщане към класиците, основаващо се на отхвърлянето на Средните векове, довело не до възраждане на античността, а до раждането на модерната цивилизация.