Организиране на изложби

Центърът за семиотични и културни изследвания организира следните видове изложби и представяния:

  • авторска или тематична експозиция в арт пространството на Центъра в Бояна (с опция за представяне и кураторство);
  • виртуална авторска или тематична експозиция в интернет страницата на Центъра (с опция за представяне;
  • представяне на творчески портрет в интернет страницата на Центъра.

Тези услуги Центърът предлага срещу такса правоучастие, както следва:

  • за авторска или тематична експозиция в арт пространството на Центъра в Бояна: между 70 и 100 лв. (цената се определя в зависимост от продължителността на експозицията от две до три седмици и от възможността за избор на дата или изчакване); за допълнително представяне и/или кураторство: между 120 и 150 лв. (в зависимост от предходната такса);
  • виртуална авторска или тематична експозиция в интернет страницата на Центъра (с опция за представяне): между 50 и 100 лв. (в зависимост от продължителността на експозицията и избора на допълнителна опция);
  • представяне на творчески портрет в интернет страницата на Центъра (по избор на Центъра, без такса правоучастие).