Обучителни курсове и програми

На принципа на продължаващото обучение Центърът за семиотични и културни изследвания разработва система от курсове и програми, както следва:

  • обучителни курсове по културен туризъм и екскурзоводство: в процес на изграждане; контактно лице: Радослава Денчева (CSSC, Земела 2002)
  • обучителни курсове и семинари по фотография: в процес на изграждане; контактно лице: (GiViStudio)
  • обучителни курсове и семинари по живопис, графика, стенопис, иконопис: в процес на изграждане; контактни лица: Андрей Янев (CSSC), Дарина Янева
  • обучителни курсове по български език за чужденци: в процес на изграждане
  • обучителни курсове и семинари по авторско право: в процес на изграждане
  • обучителни курсове и програми за подготовка по български език и литература (за външно оценяване след 7 клас: 100 ч., 700 лв.; за матура: 120 ч., 960 лв.; за кандидат-студенти: 150 ч., 1500 лв.; за кандидат-студенти по журналистика: 100 ч., 900 лв.; обучението във всички курсове се провежда в групи от 5 до 8 души); контактни лица за обучителни курсове и програми по български език и литература: доц. д-р Гергана Дачева (CSSC, СУ "Св. Кл. Охридски"), доц. д-р Татяна Ангелова (CSSC, СУ "Св. Кл. Охридски")
  • обучителни семинари по журналистическа и политическа реч: в процес на изграждане