Публични лекции и семинари

  • Центърът за семиотични и културни изследвания съвместно с ТА "Земела 2002" организират цикъл публични лекции и семинари под надслов "Културен туризъм в Светите места" (за повече подробности виж тук)
  • контактни лица за организиране на публични лекции и семинари: проф. Мирослав Дачев (CSSC, НАТФИЗ), Радослава Денчева (Земела 2002).