Документи

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗИРАНО ПОСЕЩЕНИЕ НА СВЕТИТЕ МЕСТА

(извлечение)

1. Центърът организира научноизследователски експедиции, поклоннически пътувания  и поклоннически пътувания с образователна цел до Света Гора - Атон според предварително изготвена и одобрена програма. Съвместно с фирма „M Travel” организира и съпътстваща програма за лицата, които придружават членове на пътуващите екипи, без да посещават Света Гора.

Центърът напомня, че пребиваването в Света Гора не е туристическо пътуване. Записалите се трябва напълно да се съобразят с устава на монашеската република и порядките в отделните манастири и да се отнасят с уважение към монашеското братство.

2. Поклонническите пътувания са организирани от Центъра посещения на Атонски свети обители с цел поклонение. Включват външни хора, проявили желание да посетят Света Гора и отговарящи на критериите за посещение на Света Гора. Поклонническите пътувания се планират и приемат като схема за всяка календарна година на заседание на УС на Центъра. Групата не надвишава осем човека. В състава влизат: ръководител на групата и координатор на групата (или технически координатор - и двамата от Центъра). Външните лица са не повечеот шест и не по-малко от четири. 

Ръководителят има за задача да изготви и съгласува маршрута на експедицията, да води поклонническата група по време на пътуването, да консултира всеки член на групата по всички въпроси от естеството на поклонническото пътуване. Когато това е предвидено, ръководителят на групата изнася лекции по определени въпроси, свързани с посещаваните места. Координаторът съгласува всички действия по време на подготовката на пътуването и при неговото осъществяване. Той подпомага дейността на ръководителя и осъществява връзката с представителите на отделните манастири и служби, свързани с посещенията в Света Гора – Атон. Техническият координатор (когато има такъв) обезпечава поклонническото пътуване, като осигурява всеки член на екипа с необходимите за това пособия (карти, брошури, указания, снимки и др.) и отговаря за връзката на членовете на екипа по време на експедицията.

3. Поклонническите пътувания с образователна цел са организирани от Центъра посещения на Света Гора – Атон с образователна и/или творческа цел. Включват външни хора (приоритетно - ученици, студенти, преподаватели), проявили желание да добият на място по-конкретни и задълбочени познания  за историята на Света Гора, за историята на отделните манастири, икони, стенописи, както и умения в областта на иконографията. Същите следва да отговарят на критериите за посещение на Света Гора. Пътуването завършва със сертификат, удостоверяващ посетените обекти и придобитите компетенции. Поклонническите пътувания с образователна цел се планират и приемат като схема за всяка календарна година на заседание на УС на Центъра. Групата не надвишава осем човека. В състава влизат: ръководител на групата и координатор (или тютор - и двамата от Центъра). Външните лица са не повече от шест и не по-малко от четири. 

Ръководителят има за задача да изготви и съгласува маршрута и образователната програма на експедицията, да води образователната група по време на пътуването, да следи за изпълнението на образователната програма. Ръководителят на групата изнася лекции по предварително поставени в програмата въпроси, свързани с посещаваните места, както и беседи ad hoc и осигурява всеки член на екипа с необходимите за това пособия (карти, брошури, указания, снимки и др.). Координаторът съгласува всички действия по време на подготовката на пътуването и при неговото осъществяване. Той подпомага дейността на ръководителя и осъществява връзката с представителите на отделните манастири и служби, свързани с посещенията в Света Гора – Атон и отговаря за връзката на членовете на екипа по време на експедицията. Тюторът (когато има такъв) участва в реализацията на образователната програма заедно с ръководителя, като под формата на семинари и практическо обучение помага за усвояването на определени компетенции.

4. При организиране на пътуване до Света Гора – Атон, в зависимост от неговия характер, Центърът определя минимална цена на експедицията (пътуването), която следва да бъде заплатена предварително. Цената включва: такса правоучастие (фиксирана; не се заплаща от учредители на Центъра, половин такса за членове на Центъра и членове на техните семейства, половин такса за асоциирани членове на Центъра), такса виза (фиксирана), такса услуги (фиксирана), такса пребиваване (определя се от характера и продължителността на пътуването на полуострова, включва и пътуването до Света Гора и обратно). Непредвидени опции, които възникват на място, се заплащат допълнително от всеки член на експедицията (пътуването) като добавка към такса пребиваване. 

Такса правоучастие за поклонническо пътуване с образователна цел е 50€, за научноизследователска експедиция – 40€, за поклонническо пътуване – 20€. Заплаща се най-късно до 40 дни преди началната дата на пътуването. Възстановява се до 50% от таксата при отказ от пътуване (до 30 дни преди началната дата на пътуването - 50%; до 15 дни преди началната дата на пътуването - 10%; не се възстановява след това, както и при осигуряване на виза).

Такса услуги за поклонническо пътуване с образователна цел е 50€, за научноизследователска експедиция – 50€, за поклонническо пътуване – 40€. Възстановява се до 20% от таксата при отказ от пътуване (до 30 дни преди началната дата на пътуването - 20%; до 15 дни преди началната дата на пътуването - 10%; не се възстановява след това, както и при осигуряване на виза).

Такса виза се определя от монашеската република (към настоящия момент – 25€). 

Такса пребиваване се определя в зависимост от характера и продължителността на пътуването, след уточняване на маршрута (до Света гора и обратно, както и вътре в монашеската република) и времетраенето на пребиваването.

Получените предварителни такси се обявяват непосредствено преди всяко пътуване.

5. При осигуряване на външни източници на финансиране, с които Центърът сключва договор, предварителната вноска покрива (напълно или частично) сбора от такса правоучастие, такса услуги и такса виза за целия екип, както следва: за поклонническо пътуване с образователна цел сбора от посочените такси за 8 лица (1000€); при поклонническо пътуване сбора от посочените такси за 8 лица (680€); при научноизследователска експедиция – сбора от същите такси за 6 лица (690).