История на Центъра

Центърът за семиотични и културни изследвания е учреден на Благовещение, 25 март 2012 г., по идея на проф. Мирослав Дачев, Андрей Янев, Иван Златинов и проф. Гергана Дачева. В основата на създаването са няколко групови проекта в областта на културноисторическото наследство и на хуманитарното образование (по-специално семиотиката и исторята и културата на Светите земи), откъдето идва и названието на Сдружението.
  
Официалната дата на регистрация на Центъра е няколко месеца по-късно с решение по Ф.Д. 252/2012 на Софийски градски съд. Това е 11 юни - празник на една от най-въздействащите чудотворни богородични икони: "Света Богородица Достойно ест". Учредителите на Центъра от години са свързани с иконата, мястото и събитието на чудото, свързани с "Достойно ест", и виждат в това знак за свои бъдещи дейности. Светогорската келия "Достойно ест", многократно посещавана от тях, сега придобива нов смисъл - така както и всичко, свързано с нея и родило празника на 11 юни. Изучаването на нейната история и съхраняването на делото на "Достойно ест" се превръща в идеен проект на Центъра в областта на културноисторическото наследство и в основен етап от дългогодишния изследователски проект на Центъра "Светите земи и българската култура".
 
В годината на своето конституиране Центърът осъществи няколко изследователски експедиции до Света Гора - Атон. По темата "Света гора - Атон" Центърът представи в различни български градове няколко авторски изложби на Андрей Янев и Мирослав Дачев под надслов "Атон в рисунки и фотографии" и една изложба фотография на Мирослав Дачев под надслов "Молитва". В сътрудничество с Фотокулт организира и проведе фотографски пленер в Македония. 
Започна изграждането на два проекта - електронна библиотека и електронна галерия - които заемат основно място в сайта на Центъра, чийто първи етап вече е видим (благодарности на Велизар Иванов за уеб реализацията на проекта и на Иван Златинов!). Електронната библиотека ще подпомага образователни и изследователски инициативи на Центъра, а електронната галерия освен тази, има и друга цел - да представя авторски и тематични албуми в областта на изкуството като най-вече насърчава в развитието им младите хора в тази област.