Управление

Управителен съвет на Център за семиотични и културни изследвания: Андрей Янев Янев, Гергана Кирилова Дачева, Иван Илиев Златинов, Мирослав Иванов Дачев, Христо Спасов Митов
Председател на Център за семиотични и културни изследвания: проф. дфн Мирослав Иванов Дачев
Седалище и адрес на управление: София 1616, кв. Бояна, ул. Кумата №2
Банкова сметка: BIC: RZBBBGSF;  IBAN No.: BG83RZBB91551002591645
Страница на Центъра: За цялостната политика на организация, редакция и актуализация на материалите в сайта на Центъра отговаря Мирослав Дачев. Отговорниците за отделните раздели са посочени в началната страница на всеки раздел.
*
Членове на Център за семиотични и културни изследвания (2019): Андрей Янев, д-р Иван Златинов, проф. д-р Гергана Дачева, проф. дфн Мирослав Дачев, Христо Митов, проф. дфн Мони Алмалех, д-р Радостин Вазов, проф. д-р Йовка Тишева, проф. д-р Татяна Ангелова, доц. д-р Марина Джонова, гл. ас. д-р Красимир Кастелов, Илиана Димитрова, Красимира Царева, д-р Маргарита Божилова-Андонова, Иван Ботушев, Силвия Илиева, Веселин Калановски, Васил Павлов, Добри Задгорски
Почетни членове на Центъра: чл.-кор. проф. Аксиния Джурова, Велички епископ Сионий 
Асоциирани членове на Центъра (2019): проф. дин Камелия Николова (НАТФИЗ), проф. дин Мая Димитрова (НАТФИЗ), проф. д-р Светлана Стойчева (НАТФИЗ), проф. д-р Веселина Раева (НАТФИЗ), проф. д-р Амелия Личева (СУ "Св. Кл. Охридски"), доц. д-р Красимир Андонов (НАТФИЗ), доц. д-р Пенко Господинов (НАТФИЗ), доц. д-р Елена Тренчева (НАТФИЗ)