Добре дошли!

 

Добре дошли на интернет страницата на Центъра за семиотични и културни изследвания!

Тук ще намерите информация за дейностите на  Центъра, ще научите за предстоящи и минали събития, с които Центърът е свързан. Ще откриете какво предлагаме и дали то представлява интерес за вас; какво (кого) представяме в отделна рубрика и как може да се включите в наши инициативи, като ни пишете в "Контакти". 

Интернет страницата на Центъра споделя с вас и две обособени пространства: електронна библиотека (еБИБЛИОТЕКА) и електронна галерия (еГАЛЕРИЯ). Техният замисъл и енциклопедичният им характер предполагат, че във всеки един момент отделни рубрики ще бъдат в процес на изграждане. Независимо от това в еБИБЛИОТЕКА ще откриете материали в три основни области:

  • материали с образователен характер в областтите култура, семиотика, лингвистика, интерпретация (голяма част от тях в помощ на обучението на студентите от НАТФИЗ, изучаващи модул "Световна култура" и курсове по Семиотика);
  • документи и материали, свързани с историята и културата на Светите земи (в частност Света Гора - Атон) и с българските църкви и манастири;
  • две специализирани страници за публикации в областите на изкуствата и хуманитарните науки, реферирани в НАЦИД - за докторанти и за критически отзиви;
  • материали по два основни проекта на Центъра - многотомната поредица "Атониада" и изложбите под надслов "Атон в рисунки и фотографии".

 

В еГАЛЕРИЯ ще откриете две основни галерии:

  • CSSC представя (в която са представени авторски и тематични албуми в областта на изобразителното изкуство и фотографията, с приоритет към млади и обещаващи автори);
  • изложби на CSSC (в която са представени основните дейности на Центъра в областта на изобразителното изкуство и фотографията - изложби, пленери, резултати от изследователски експедиции).

Ние в Центъра вярваме, че една част от посетилите нашата страница ще открие своето място в нея, ще се свърже с нас и ще ни сподели своите виждания, за да може заедно да направим повече! 

*

Екипът на Център за семиотични и културни изследвания