e-library

CSSC представя

Фотография

photography

Галерията представя тематични и авторски албуми фотография, както и избрани творби от фотопленери, с участието на Центъра.

Рисунки

drawings

Галерията представя тематични и авторски албуми с рисунки на избрани художници.

Живопис

paintings

Галерията представя тематични и авторски албуми живопис на избрани художници.Изложби на CSSC

Фотография

photography

Галерията представя фотографии, показвани на изложби, организирани от Центъра за семиотични и културни изследвания, както и фотографии от изследователски експедиции и пленери, организирани от Центъра.

Рисунки

drawings

Галерията представя рисунки, показвани на изложби, организирани от Центъра за семиотични и културни изследвания, както и от пленери, организирани от Центъра.

Живопис

paintings

Галерията представя творби, показвани на изложби, организирани от Центъра за семиотични и културни изследвания, както и от пленери, организирани от Центъра.