Aula (14).jpg

Aula (14).jpg


Светостта и съвременното общество

Духовна беседа с йеромонах Висерион. Галерия от срещите в Аулата на СУ "Св.Кл.Охридски" и храм "Св.Ив.Рилски", Бургас.