e-library

Фотография

Фотопленер "Охрид"

(Македония, март 2013)

Фотопленер

Избрани фотографии от пленера в Охрид, организиран от Център за семиотични и културни изследвания, Земела и Фотокулт. Проведен на 8, 9 и 10 март 2013 г.


Фотопленер "Делчево"

(България, юни 2012)

Фотопленер

Избрани фотографии от пленера в Делчево с участието на членове на Център за семиотични и културни изследвания и Фотокулт. Проведен през юни 2012 г. в с. Делчево.


Експедиция до Кратово

(Македония, септември 2012)

Експедиция до Кратово

Избрани фотографии от експедицията до Кратово, Македония, с участието на членове на Център за семиотични и културни изследвания. Проведена през септември 2012 г.