Eкспедиция до Кратово, Македония

(септември 2012)