e-library

библиотека HUMANITAS

Семиотика и интерпретация: учебни материали

Избрани текстове и презентации в областта на семиотика на културата и теория и практика на интерпретацията (в помощ на обучението по семиотика за студенти и докторанти от НАТФИЗ "Кр. Сарафов" и СУ "Св. Климент Охридски").

Лингвистика и литературознание: учебни материали

Избрани текстове в областта на лингвистиката, литературната теория и литературната история в помощ на обучението на студентите от СУ "Св. Климент Охридски".

библиотека ATONIADA

Светите земи

Разделът съдържа различен тип издания (изследвания, карти, албуми, документи), посветени на историята и културата на Светите земи. С референции към Израел, Йордания, Сирия, Ливан, Турция, Етиопия. Специален акцент върху връзките с българската култура и Балканите.

Света гора - Атон

Разделът съдържа различен тип издания (изследвания, карти, албуми, документи, ръкописи, презентации), посветени на историята и културата на монашеската република Света гора - Атон. Референции към всички светогорски манастири (в т.ч. Зограф), столицата Карея, по-големите скитове и келии (в т.ч. Достойно ест). Специален акцент върху връзките с българската култура.

Църкви и манастири в България

Разделът съдържа различен тип издания (изследвания, карти, албуми, документи, ръкописи), посветени на изучаването на историята и културата на манастирите и църквите в България. С акцент върху връзките със Света гора - Атон и Светите земи. В сътрудничество с Неврокопска, Видинска и Сливенска митрополия.

Библиотека на CSSC

Книги

Авторски монографии и съставителства на членове на CSSC.

Статии

Авторски статии и студии на членове на CSSC.

Учебни помагала

Авторски учебни материали на членове на CSSC.

Рецензии, отзиви, интервюта

Рецензии, отзиви и интервюта на CSSC. Рецензии и отзиви за текстове на членове на CSSC; интервюта, провеждани от и с тях.

Преводи

Преводни материали на членове на CSSC.

Каталози и албуми

Каталози и албуми от изследователски експедиции и изложби на CSSC.

Експерти

Авторски експертни материали на членове на CSSC.

Архив

Публикации на архивни материали на CSSC.