Библиотека ATONIADA

  Изтегли!


4.57 MB 


„Библиотека Атониада” е замислена като поредица издания с научна и образователна цел в областта на духовното и културно-историческото наследство. Нейната духовна мисия е да приобщава към ценностите на християнството; нейната образователна мисия е да съхрани културната памет и да доближи до текстове и образи, които са оказали и продължават да оказват въздействие при формиране на нашия светоглед и на нашата идентичност.