Обхватът на интерпретацията

Волфганг Изер (2000)

  Изтегли!


0 MB 


Интерпретираме, следователно сме. Всяка интерпретация транспонира едно нещо в друго. Интерпретацията винаги има за резултат възникването на нещо. Формите, които интерпретацията приема, не са спонтанно възникващи.