Теория на интерпретацията. От догадка към обоснованост.

Пол Рикьор

  Изтегли!


0 MB 


Защо по необходимост първият акт на разбиране приема формата на догадка? И какво трябва да бъде догатнато в един текст? Необходимостта от догаждане на смисъла е свързана със спецификата на семантичната автономия…