Как с думи се вършат неща

Джон Остин

  Изтегли!


0.46 MB 


Илокутивните актове са конвенционални актове, докато перлокутивните не са конвенционални. При констативното изказване се абстрахираме от илокутивния (да не говорим за перлокутивния) аспект на речевия акт и се съсредоточаваме върху локутивния. При перформативното изказване обръщаме внимание колкото е възможно повече на илокутивната валидност на изказването и се абстрахираме от измерението на съответствие на фактите. Освен това в общия случай локутивният акт, както и илокутивният, е само абстракция: всеки истински речеви акт е и двете.