Съпротивата срещу теорията

Пол де Ман

  Изтегли!


0.66 MB 


Главният теоретичен интерес на литературната теория се състои в невъзможността да й се даде определение...Съвременната литературна теория се заражда извън философията, и понякога в съзнателна съпротива срещу тежестта на философската традиция.