Съдбите на книгата, или за семиотика на отсъствието

Мирослав Дачев, 1999 (2001)

  Изтегли!


4.67 MB 


Iложно очертаната дискурсивна следа на литературата е така прекроена и наситена с обявени, а ненаписани, в най-добрия случай - недописани - проекти, или пък с толкова сложни вариации на техните пренаписвания, че обрича историята и теорията на литературата, както и поетиката, да се замислят върху замлъкванията в писмото, върху дискурсивната абисалност, с една дума - върху системите на отсъствия, които ми изглеждат все по-симпатични знаци на литературно-историческите модели.