Комуникативен модел и функции на езика

Роман Якобсон

  Изтегли!


2.38 MB 


Схема на комуникативния модел на Якобсон и функциите на езика. Из: Roman Jakobson. Linguistics and Poetics. - In: Modern Criticism and Theory. A reader. Ed. by D. Lodge with N. Wood, 30-55.