Възгледът за литературата

Цветан Тодоров, 1975

  Изтегли!


0.17 MB 


Преди да поставим въпроса какво е това литература ще посочим малкия спасителен кръг: нашите разсъждения се отнасят не към самото съществуване на литературата, а към дискурса изследвания, които подобно на нашето се опитват да направят от литературата обект на анализ. Да започнем с усъмняването в правомерността на самото понятие "литература"...