Семиотика на заглавието

Гергана Дачева (2014)

  Изтегли!


4.73 MB 


Aliquid stat pro aliquo – едно от най-жизнените определения за знака в историята на семиотиката сякаш е създадено, за да хвърля светлина и върху природата на заглавието. И наистина, какво друго е едно заглавие, ако не stat pro aliquo? Лишено от текст, на който да бъде заглавие, то вече няма онази действена сила, която ни кара да го изричаме, помним и съотнасяме. Текстът е възможен без заглавие, но заглавието е трудно мислимо без текст (без значение дали е видим, присъстващ тук и сега, или скрит някъде другаде). Дори случаите, в които имаме обещано (изречено, записано, подхвърлено) заглавие, то е неизбежно заглавие на нещо.