Смирненски: социоанализа на огъня

Мирослав Дачев, 1998 (2001)

  Изтегли!


4.64 MB 


Един философ от византийската епоха, казват, удивил другите с това, че можел да чете, без да си мърда устните. Друг един философ, удивил в не по-малка степен с извършеното от него, скочил в кратера на Етна, за да докаже - така поне чете жеста му традицията до и през Ръсел - че е Бог. Единият вероятно е живял със съзнанието, че носи огъня в себе си, чистия огън на овладения Логос; другият - че избира Огъня на пречистването, себедоказва чрез него.