ЗА ЛИТЕРАТУРНАТА ЕВОЛЮЦИЯ

Ю.ТИНЯНОВ

  Изтегли!


2.1 MB 


Положението на историята на литературата сред другите културни дисциплини продължава да си остава като на колониална държава. За да стане най-после наука, историята на литературата трябва да има претенция за достоверност. Необходимо е да бъдат преразгледани всичките й термини и особено самият термин “история на литературата”.