ПРОБЛЕМИ НА ИЗУЧАВАНЕТО НА ЛИТЕРАТУРАТА И ЕЗИКА

Ю.ТИНЯНОВ, Р.ЯКОБСОН

  Изтегли!


2.09 MB 


Проблемите на литературната наука и науката за езика изискват нова методология и нова терминология. Еволюцията на литературата не може да бъде разбрана, ако използваният в литературата както литературен, така и извънлитературен материал, не бъде разгледан от функционална гледна точка.