Проблеми на изучаването на литературата и езика

Юрий Тинянов, Роман Якобсон

  Изтегли!


0 MB 


Проблемите на литературната наука и науката за езика изискват нова методология и нова терминология. Еволюцията на литературата не може да бъде разбрана, ако използваният в литературата както литературен, така и извънлитературен материал, не бъде разгледан от функционална гледна точка.