Слово и образ

Мирослав Дачев, 2003

  Изтегли!


4.71 MB 


Сирак Скитник създава свой сюжет, в който чете Траянов и снетите в текста на Траянов поетични светове и който видимо разделя под формата на седем рисунки и корица и невидимо сглобява под формата на един протичащ като цялост свят, в който пред читателя проблясват ту отделните комбинативни игри на преплитанията, ту възможното чрез тяхното наслояване усещане за цялостност.