Няколко аспекта на куклено-театралната изразност в релацията актьор-кукла в българската постановъчна практика

Михаил Байков (2016)

  Изтегли!


4.78 MB 


Неминуемо когато говорим за куклен театър на лице е широко отворена бленда, която пропуска в същността на своето съдържателно поле, елементи от десетки други изкуства. Така съвременният куклен театър, като сложно многокомпонентно изкуство, носи в себе си гените на литературата, изобразителното изкуство, музиката, пърформативността, светлинния и звуков дизайн, хореографското и танцово начало, дори на архитектурата и дизайна.