ТРАНСМЕДИЙНИЯТ ПАЛИМПСЕСТ С „ИМЕТО НА РОЗАТА“ – ИСТОРИЯТА СКРИТА И ОТКРИТА

Боян Ценев (2023)

  Изтегли!


0.19 MB 


Умберто Еко прави нещо изключително важно за популярната култура – дава автентично знание за една културно-историческа епоха, която е жизнен реферативен компонент в топографското и иконографското изграждане на съвременните фантастични жанрове. Топографско и иконографско защото подражаването на епохата на Средновековието не се отнася единствено до произведения, които целят да пресъздават исторически събития (в това число и онези с условни нива на историческа достоверност). Доколкото при създаването на исторически произведения топографията и иконографията могат да се разглеждат като диалог, то фентъзи жанрът позволява по-сериозно заиграване с условността и по-свободна интерпретативност.