Работата на филмовия продуцент

Ема Константинова (2016)

  Изтегли!


4.6 MB 


Настоящата статия разглежда в широк и многопластов контекст появата и еволюцията на професията „продуцент”. Основен елемент на този контекст е динамиката в развитието и утвърждаването на филмовата индустрия – в синхрон с нея се променят очакванията към компетентността продуцента, променят се и схващанията по въпроса кой трябва да оглавява процеса по създаване на филмовото произведение (продуцентът или режисьорът).