Пластическата изразителност

Мирослава Гоговска (2020)

  Изтегли!


0.28 MB 


Определящо за пластическата изразителност е това, как всеки актьорът „превежда”, как „преобразува“ в собствено, уникално физическо поведение текста на драматурга и задачата, дадена от режисьора, или иначе казано как личността на актьора определя начина на мислене, аперцепция и реакции на неговият герой.