Синтетичната природа на филма като част от проблема за стила в киното

Ирина Иванова (2016)

  Изтегли!


4.22 MB 


Още със самото си раждане киното започва да води битки на няколко фронта. Първата битка е за правото му въобще да бъде наричано „изкуство“. Следващата битка, която седмото изкуство трябва да спечели е за еманципацията на киното, за осъзнаването му като изкуство със свои изразни средства и свой език, което е независимо от „старите“ изкуства – поезия, музика, театър, живопис. Третата битка, която киното води обаче е е свързана с първите две и е може би най-важната. Уникалността на седмото изкуство, онова, което го различава от всички други е, че то е могъщ синтез – на техническото и художественото начало от една страна, на изразните средства на всички останали изкуства от друга и на индивидуалните стилове на ключовите в създаването на филмовата творба творчески личности – режисьор, сценарист, художник, оператор, монатажист, актьори.