ЛИНГВИСТИЧНИ ДЕВИАЦИИ, ПОРОДЕНИ ОТ ОБЩУВАНЕТО С ЕКРАННОТО ПОЛЕ

Радослав Камбуров (2023)

  Изтегли!


0.98 MB 


Екранът – разбиран като средоточие на аудиовизуалното възпроизвеждане - налага своето доминиращо и всеобхватно присъствие в съвременния живот, като измеренията на влиянието му са трудно дефинируеми както поради мащаба на хоризонталните интеракции, така и заради многопластовото му вертикално проникване в парадигмата на персоналното и обществено себепознание. Още от създаването си киното, телевизията и интернет постоянно съграждат и деформират субкултури, навигират музиката, модата, науката и обекта на настоящата разработка - езика.