Смирение или бунт

Красимир Кастелов (2017)

  Изтегли!


4.98 MB 


ДОСТОЕВСКИ И БРЕСОН: ОТ СЛОВОТО КЪМ КИНООБРАЗА. За разлика от други режисьори-мислители, чиито произведения са своеобразни притчи-параболи (Бергман, Пазолини, Херцог), Бресон снима апории, опитвайки се да разреши проблеми на духа, които са неразрешими, но и незаобиколими.