Шекспировите комедии и "Ромео и Жулиета"

Петър Кауков (2016)

  Изтегли!


5.03 MB 


В статията „Комедиите на Шекспир и „Ромео и Жулиета”” Петър Кауков разглежда характерните особености на шекспировия тип комедия. На първо място изследването определя обекта си, а именно четиринайсетте пиеси, жанрово определени като комедии в Първото Фолио (1623 г.), след което отбелязва съответствията (подкрепени с конкретни реплики) между новоатическата комедия „Мъчният човек” от Менандър, като първообраз на римската и ренесансовата комедия, и първата зряла трагедия на Шекспир – „Ромео и Жулиета”, чиято първа половина се развива по комедийната сюжетна и персонажна схема, създадена през епохата на Елинизма. Изследването предлага метод за анализ и дефиниране на жанрови кодове на шекспировите комедии през призмата на хипотетичното бъдещо развитие на сюжета.