Трансформации на конфликта в модерния драматургичен текст

Красимира Иванова (2016)

  Изтегли!


4.83 MB 


Трансформациите на конфликта в модерната драма са разгледани през призмата на интертекстуалността и са търсени по линията на базисни за модерността сблъсъци. Напр. кризата на идентичността, променените параметри на противопоставянето Аз-Другия/Чуждия/ може да бъде проследена при мотива за Одисей.